Werkwijze


 

De werkwijze van Grand Financial is eenvoudig

Stap 1: Meld u aan en doe de aanbetaling

U kunt de aangifte door ons eenmalig laten verzorgen of u kunt kiezen voor een abonnement. Abonnementen geven u naast een korting nog een aantal andere voordelen, een ervan is dat uw aangifte altijd met voorrang wordt ingepland. U meldt zich aan met het formulier onderaan deze pagina. Na de ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van de aanmelding en brengen wij bij eenmalige aangiften 50% vooraf in rekening, bij abonnementen de afgsloten periode. U ontvangt gegevens om deze betaling te doen. De betaling geldt als definitieve aanmelding. 

Stap 2: Vul de checklist in 

Na de ontvangst van uw betaling sturen wij u binnen 1 werkdag de checklist 2015 toe. Op deze checklist vult u in de eerste plaats uw algemene gegevens in. Vervolgens kunt u de lijst nalopen om de gegevens te verzamelen die wij nodig hebben om u aangifte op te stellen. De ingevulde checklist kunt u per email terugsturen of gewoon per post. Vaste klanten sturen wij de checklist jaarlijks automatisch toe zodra deze beschikbaar is.

Stap 3: Stuur uw gegevens in

De belastingaangifteservice van Grand Financial is in eerste instantie een online dienst. Om die reden gaan wij er in de eerste plaats vanuit dat klanten de gegevens digitaal via email of Wetransfer aan ons toesturen. Zo kunnen wij er samen aan werken het papierverbruik te verminderen en kunnen wij de kosten laag houden. Kopieen per post aan ons sturen kan natuurlijk ook. 

Heeft u toch behoefte aan een persoonlijke afspraak dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Aan dit thuisbezoek zijn wel meerkosten verbonden: € 10,- voor Rotterdam en € 25,- voor de rest van het land (uitgezonderd de Waddeneilanden). .

Stap 4: Geef uw akkoord voor de aangifte

Na de ontvangst van uw gegevens sturen wij u binnen maximaal twee werkdagen via email of post een concept van de aangifte. Blijkt uit de ontvangen gegevens dat het opstellen van de aangifte toch iets meer tijd vergt dan laten wij dit natuurlijk weten. Na ontvangst van uw akkoord dan dienen wij deze in. Zijn er aanpassingen nodig dan sturen wij u een nieuw concept en wachten wij op uw akkoord. Nadat de aangifte ingedien is, ontvangt u van ons een afdruk van de aangifte en tevens de rekening voor het restant van de kosten.

Share our website