Wijzigen voorlopige aanslag


  • 59

  • (Wijzigen voorlopige aanslag)

Wijzigen voorlopige aanslag

Ontvangt u een voorlopige aanslag (VA) en zijn er wijzigingen in uw situatie (meer of minder inkomen, aan- of verkoop huis, etc) dan is het zaak deze voorlopige aanslag tijdig aan te passen. Met name als u een te hoge teruggave heeft voorkomt een tijdige aanpassing dat u na afloop van het jaar ineens heel veel moet terugbetalen.

Grand Financial Boekhouders kan u snel en vakkundig helpen met het indienen van een verzoek tot wijziging van de VA. Na aanmelding ontvangt u van onze een checklist. Aan de hand hiervan kunt u bepalen welke gegevens u aan moet leveren. Aanleveren van de gegevens dient in beginsel digitaal (per email) plaats te vinden. Kopieen sturen per gewone post kan natuurlijk ook. 

 

Reageer/React


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)

Share our website