FAQ

Inkomstenbelasting particulieren

De meeste mensen die in Nederland aangifte moeten doen, krijgen hiervan bericht van de Belastingdienst. Maar houdt dat in dat u zonder een bericht geen aangifte moet of kunt doen? Nee, zeker niet ! Als u geen brief heeft ontvangen maar wel inkomsten heeft waarover geen of onvoldoende belasting is geheven dan bent u zelf gehouden toch aangifte te doen. Ook als u strikt genomen geen aangifte hoeft te doen, kan dat vaak toch zinvol zijn: de Belastingdienst houdt namelijk geen rekening met eventuele aftrekposten die voor u kunnen gelden. Dus het kan dus altijd zinvol zijn na te gaan of u misschien wel recht heeft op een teruggave ! En, u kunt nog tot 2011 aangifte doen. Voor een zeer laag bedrag kan Grand Financial voor u nagaan of u recht heeft op een teruggave. Alleen als u daadwerkelijk recht heeft op een teruggave brengen wij u het normale tarief voor de aangifte.
 

In welke gevallen kan belastingaangifte doen voordelig zijn?

 • U bent ouder en voedt een of meerdere kinderen op in uw eentje. U heeft recht op (aanvullende) alleenstaande ouderkorting.
 • Ouders van een kind jonger dan 12 jaar kunnen (afhankelijk van het inkomen) in aanmerking komen voor combinatiekorting.
 • Als u slechts een gedeelte van het jaar gewerkt heeft.
 • U heeft een eigenwoningschuld.
 • Eén of meerdere van de volgende onderwerpen op u van toepassing zijn: Giften, levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar, lijfrentes, reizen met openbaar vervoer, studiekosten, zorgkosten, heffingskortingen, hypotheek (eigen woning) rente

Alsnog belastingaangifte doen

U kunt tot 5 jaar terug nog belastingaangifte doen. In 2016 kunt u dus nog belastingaangifte doen voor de jaren: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015.

Uw belastingaangifte voor het belastingjaar 2011 dient uiterlijk 31 december 2015 bij de Belastingdienst binnen te zijn.

In Nederland bestaan de volgende biljetten

P-biljet
Volledige aangifte IB/PV voor particulieren


E-biljet
Verkorte aangifte IB/PV voor particulieren


W-biljet
Het P-biljet aangifte uitgebreid met vragen over winst uit onderneming (dus biljet voor zzp/ondernemers)


T-bijlet
Teruggaaf IB/PV 


F-biljet
Dit is het laatste (finale) aangifte IB/PV biljet voor overledenen.

C/M-biljet

Bent u in in een jaar uit Nederland geëmigreerd of naar Nederland geïmmigreerd?  Woonde u in het buitenland en had u Nederlandse inkomsten of bijvoorbeeld een 2e woning in Nederland? Dan krijgt u in het eerste geval bij de belastingaangifte over dat jaar te maken met een zogenaamd M-biljet. In het tweede geval dient u belastingaangifte middels een C-biljet te doen.

Ondernemerschap


1. Onderzoek uw mogelijkheden en test uw kwaliteiten 

U wilt een bedrijf starten. Maar wat voor bedrijf? Wat gaat u maken of verkopen? Welke diensten gaat u leveren? En is ondernemen eigenlijk wel iets voor u? Kijk wat de mogelijkheden zijn voor uw toekomstige bedrijf, schrijf een ondernemingsplan en test uw ondernemerschapskwaliteiten.

2. Verken de markt en bepaal uw strategie

Zoek uit waarin u beter of anders bent dan uw concurrenten en bepaal hoe u de markt op gaat met uw product of dienst. Wat maakt uw bedrijf anders? Waarin kunt u zich onderscheiden? Wie zijn uw klanten en wat willen ze?  Doe marktonderzoek en bepaal uw strategie voor de komende jaren.

3. Maak een financieel plan en kijk of u financiering nodig heeft

Om uw bedrijf van de grond te krijgen heeft u geld nodig. Met een financieel plan brengt u in kaart hoeveel u nodig heeft en waar u dat vandaan haalt. Ook krijgt u inzicht in de kansen van uw bedrijf. Zo kunt u vooraf inschatten of ondernemen voor u rendabel is.

Tip: Lees ook het Geldboek voor Ondernemers met praktische tips voor beheer van uw financiën.

4. Bedenk uw bedrijfsnaam

Voor uw KvK-inschrijving heeft u een bedrijfsnaam nodig. Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat u te bieden heeft. Kijk wel eerst of uw bedrijfsnaam nog niet bestaat.

5. Kies een rechtsvorm

Uw bedrijf heeft een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen u moet betalen en of u fiscale voordelen krijgt. Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijf?

6. Zorg dat uw administratie voldoet aan de eisen

Een administratie opzetten en bijhouden. Er zijn vast leukere dingen te bedenken. Maar als ondernemer bent u het wettelijk verplicht. Zorg dus dat uw administratie voldoet aan de eisen. U moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel btw u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt.

7. Stel algemene voorwaarden op en kijk welke bedrijfsverzekeringen u nodig heeft

Breng uw bedrijfsrisico’s in kaart, beperk ze zoveel mogelijk of dek ze zo goed mogelijk af. Bijvoorbeeld met bedrijfsverzekeringen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk ook aan algemene voorwaarden. Daarmee maakt u direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten over en weer hebben.

8. Controleer of uw bedrijf aan alle eisen voldoet

Er bestaan geen speciale diploma’s voor ondernemers. Maar soms moet u als ondernemer wel aan bepaalde beroepseisen voldoen. U kunt ook te maken krijgen met eisen aan uw bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld als u een bedrijf aan huis heeft. Mag dat wel volgens het bestemmingsplan? Heeft u een apart bedrijfspand, is dat dan brandveilig en voldoet u aan de milieueisen? Uw gemeente kan u hierbij helpen.

9. Schrijf uw bedrijf in bij de KvK en regel de aanmelding bij de Belastingdienst

Klaar voor de officiële start van uw bedrijf? Dan schrijft u uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst en uw btw-nummer.

10. Ga op zoek naar klanten en maak plannen voor de toekomst

Uw ondernemingsplan is rond, de financiering is geregeld, uw bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Kortom, uw bedrijf is van start! Nu nog klanten vinden. Bijvoorbeeld via een regionaal of online netwerk.

Bron: ondernemersplein.nl


Welke rechtsvormen zijn er?

We kunnen de rechtsvormen grofweg in twee groepen verdelen: rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld eenmanszaak) bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld BV) is dit meestal niet het geval. Wij kunnen u alle verdere informatie geven om u te helpen bij de juiste keuze.

Rechtvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap (cv)

Rechtvormen met rechtspersoonlijkheid

 • Besloten vennootschap (bv)
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
 • Stichting
 • Vereniging 

Freelancer en zzp'ers

Hoewel bepaalde mensen dit wellicht denken, een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer is geen rechtsvorm. Ook zzp'ers of freelancers moeten een rechtsvorm kiezen.


BTW is de afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een belasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. In officiële documenten wordt altijd gesproken over omzetbelasting of OB. In het normale spraakgebruik wordt meestal gesproken over BTW.

De meeste ondernemers zijn verplicht omzetbelasting (BTW) te heffen over de verkoopprijs van de goederen en diensten die ze leveren. Dit betekent dat je het factuurbedrag verhoogt met het percentage BTW (meestal 21%).

Hoe werkt de BTW uit op je omzet?

De omzet is het totaal van de factuurbedragen die je uitschrijft voor de goederen en diensten die je levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief de omzetbelasting (BTW). Afhankelijk van het BTW-percentage dat ervoor geldt, breng je jouw klant hierover een extra bedrag aan BTW in rekening.Hoe werkt de BTW?

Er wordt per saldo maar één keer omzetbelasting (BTW) geheven over elke stap in het productieproces van een product .

Levert je een combinatie van goederen en diensten? Dan kunnen hiervoor verschillende BTW-percentages gelden. 

Drukt de omzetbelasting je winst?

Het is voor een starter belangrijk te begrijpen dat omzetbelasting (BTW) niet van je winst afgaat. Als je BTW-plichtig ondernemer bent, doet alleen het bedrag exclusief BTW ertoe. De BTW die je daar bovenop heft, draag je af aan de Belastingdienst.

Aan de andere kant kijk je als BTW-plichtig ondernemer alleen naar de prijs exclusief BTW van je inkopen. De BTW die je daar bovenop betaalt aan jouw leverancier, kun je terugvorderen van de Belastingdienst. Je bent wat BTW betreft dus een doorgeefluik. De BTW kan als het ware worden weggestreept uit de vergelijking van je inkomsten en uitgaven.

Voorbeeld:

 • Fabriek koopt grondstoffen                              €100 + €21 BTW
 • Winkel koopt product van fabriek                     €200 + €42 BTW
 • Consument koopt product in de winkel             €300 + €63 BTW

Het resultaat:

 • De fabrikant heeft €42 BTW gefactureerd en €21 betaald. Hij draagt €42-€21 = €21 BTW af aan de fiscus, dus geen extra kosten.
 • De winkelier brengt €63 BTW in rekening en betaalt €42 aan de fabrikant. Hij moet €21 afdragen aan de fiscus, dus opnieuw geen extra kosten.
 • De consument betaalt €63 BTW op de aankoop. De BTW komt dus helemaal voor rekening van de eindgebruiker.

Hoe werkt de BTW uit op je verkoopprijzen?

BTW maakt je diensten niet duurder voor je afnemer, mits deze BTW-plichtig is. BTW-plichtige afnemers van je producten kunnen het BTW-bedrag dat je in rekening brengt, terugkrijgen van de Belastingdienst.

Dit is niet het geval als je klanten consumenten zijn of niet BTW-plichtige ondernemers. Deze mogen namelijk geen BTW heffen of terugvorderen.

Tenslotte: een weleens gemaakte fout bij de berekening van btw in het geval je een totaalprijs met een klant afsppreekt is dat de btw óver de totaalprijs wordt gerekend. Dat is niet juist. Als u bijvoorbeeld met een klant een totaalprijs voor uw product of dienst afspreekt van stel € 500,- en er een btw-percentage geldt van 21% dan:

 • is de btw niet € 500,- x 21% (500 x 0.21) = € 105,-    
 • maar is de btw € 500 : 1,21 = € 86,78

Kortom: de btw moet niet óver de totaalprijs gerekend worden, maar er uit worden gehaald, het zit immers ín de totaalprijs.

Waarom moeten ondernemers onderling toch BTW heffen?

Alleen de eindafnemer/ consument van een dienst of product betaalt uiteindelijk BTW. Waarom heffen ondernemers elkaar eerst BTW en moeten zij die vervolgens weer afstaan aan de fiscus? Dat doet de Belastingdienst om het proces van BTW heffing helder en controleerbaar te houden. Iedereen betaalt gewoon BTW en vervolgens bepaalt de fiscus wie er recht heeft op teruggave.

Over bepaalde dienstverlening betaal je geen BTW. Bijvoorbeeld bij vrijstelling of verlegging van BTW. Ook als je zakendoet met het buitenland gelden andere regels. Maar dat zijn de uitzonderingen. In dit artikel beschrijven we de algemene regels.Bron:  Boekhoudbedrijf voor MKB; http://online4mkb.nl/strategie-van-startende-ondernemers/
 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
 

Share our website